Marieke Schreuder Praktijk voor Counselling

Communicatie Trainingen Onderwijs

Trainingen voor mensen in het onderwijs op basis van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg (www.cnvc.org).

In de onderwijspraktijk is communicatie dé basis.  Maar heb je soms ook weleens het idee dat een boodschap niet overkomt zoals je het bedoelde? Of dat je iets wat de ander zegt, opvat als een verwijt?

Vaak zit er veel ‘ruis’ op de lijn in onze uitwisseling met anderen. Het kan lastig zijn om feedback te geven en te ontvangen. Of je kunt je gefrustreerd voelen omdat je graag gehoord wilt worden maar je niet het idee hebt dat dit zo is. Ook kan een contact soms oppervlakkig blijven terwijl je eigenlijk wel wat meer diepgang wenst.

Zou je een beter contact willen met collega’s en met leerlingen/studenten? Zou je vaardigheden willen leren om een effectievere communicatie met anderen te hebben? Zou je anderen nog beter willen kunnen ondersteunen?

Door middel van de principes van Geweldloze Communicatie is het mogelijk om échte verbinding tot stand te brengen.

Marieke Schreuder Praktijk voor Counselling biedt nu de workshopcyclus In Verbinding! aan:

Introductieworkshop: 

  • Verbindend Communiceren in het Onderwijs

Deze workshop is een kennismaking met de basisprincipes van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg.

Verdiepingsworkshops:

  •  Eerlijk uiten – zeg wat er in je omgaat!

In deze workshop kijken we naar de verbinding met jezelf: wat leeft er in jou en hoe kun je dat naar de ander communiceren zodat je gehoord wordt?

  • Empathisch luisteren

Deze workshop biedt handvaten hoe je effectiever bij de ander kunt aansluiten. Hoe ga je om met boosheid van de ander en hoe kun je oordelen bij de ander laten? We kijken naar hoe je achter een wirwar van woorden de werkelijke boodschap kunt identificeren.

  • Empathisch communiceren

In deze workshop brengen we eerlijk uiten en empathisch luisteren samen: hoe je zowel met jezelf als met de ander in verbinding kunt blijven, ook als het moeilijk wordt.

Begeleide intervisie voor mensen in het onderwijs (duur: 1x per 2 weken 1 uur)

Een intervisiegroep voor mensen in het onderwijs met vaste samenstelling die op regelmatige basis bij elkaar komt onder begeleiding van Marieke Schreuder. Op basis van Geweldloze Communicatie bespreken we concrete casussen uit de onderwijspraktijk. We kijken naar: wat doet het met mij? Wat is de waarneming? Welke gevoelens roept het op? Welke behoeften zijn wel of niet vervuld? Welke strategieën kan ik toepassen om de communicatie naar meer tevredenheid te laten verlopen?

Neem nu vrijblijvend contact op
klik hier