Marieke Schreuder Praktijk voor Counselling

Van Conflict Naar Kans!


Conflicten lossen we samen op! – Geweldloze Communicatie en conflictmanagement bij kinderen.

Interactieve lezing waarin je de resultaten hoort van een onderzoek na een interventie met Geweldloze Communicatie (GC) en ontdekt welke invloed je als leerkracht hebt op de uitkomst van conflicten.

Marieke Schreuder deelt, in deze interactieve lezing, de uitkomsten van haar onderzoek naar conflicthantering en GC in het onderwijs.

Uit de onderzoeksresultaten wordt een duidelijke stijging zichtbaar van het percentage kinderen dat kiest voor win-win na het aanreiken van GC als tool voor conflicthantering.

Conflicthantering is een basale vaardigheid is die op vele gebieden invloed heeft op het onderwijssysteem. Pesten is een uiting van onopgeloste conflicten. Als leerkracht kun je een grote bijdrage leveren aan het ervaren van veiligheid en vertrouwen in je groep middels het inzetten van conflicthantering op basis van GC. Preventief of bij het signaleren van conflicten of pesten in de groep of in de school.

 

Van conflict naar kans!

Workshop waarin deelnemers kunnen ervaren op welke wijze Geweldloze Communicatie bijdraagt aan het omgaan met conflicten.

Conflicten zijn inherent aan contact. Daar waar mensen samen komen zullen conflicten ontstaan over de wijze waarop mensen hun behoeften willen invullen.

Ervaar, en maak kennis met, de vaardigheden die jou als leerkracht of begeleider ondersteunen om tijdens conflict bij te kunnen dragen aan het vinden van oplossingen die voor ieder werken.

Binnen GC wordt er van uitgegaan dat conflicten altijd op strategie niveau ontstaan en dat de behoeften die eraan ten grondslag liggen op zich niet met elkaar conflicteren.

Als je vaardigheden leert om met conflicten om te gaan op een manier die verbindt in tegenstelling tot handelen vanuit machtsongelijkheid, draag je bij aan het verbeteren van relatie.

Neem nu vrijblijvend contact op
klik hier